Home Business Market & Consumer Insight คนสุขภาพดีกับคนป่วยเบาหวานมองต่างกัน ถ้าเป็นเรื่องอาหารหลัก functional food

คนสุขภาพดีกับคนป่วยเบาหวานมองต่างกัน ถ้าเป็นเรื่องอาหารหลัก functional food

งานวิจัยจากสิงคโปร์ชิ้นนี้ได้ศึกษาทัศนคติเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคที่มีสุขภาพแข็งแรงกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีต่อการเลือกกินอาหารหลักที่เป็น functional food พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ความสำคัญกับประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีเรื่องรสชาติและราคาเป็นเรื่องรอง

0
2
Photo by Pille R. Priske on Unsplash

มีงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก นามว่า Charlie Lim จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับความเห็นของผู้บริโภคทั้งที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือป่วยเป็นโรคเบาหวาน ที่มีต่อการเลือกกินอาหารหลักที่เป็น functional food

อาหารหลักในนิยามของงานวิจัยนี้ก็หมายถึง อาหารที่เป็นส่วนสำคัญในแต่ละมื้อและเรามักกินเป็นประจำอยู่ทุกวัน สำหรับชาวเอเชียแล้วก็เห็นจะเป็น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว และขนมปัง ซึ่งงานวิจัยนี้ก็จะเน้นอาหารเหล่านี้นั่นเอง

และเหตุที่นักวิจัยเลือกผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเบาหวานมาทำการศึกษาก็เพราะว่า ที่สิงคโปร์นั้น มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวนมาก และน่าจะมีจำนวนถึง 15% ของประชากรทั้งหมดในปี 2050 เลยทีเดียว ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกกินอาหารหลักก็ได้ เนื่องจากอาหารหลักบางประเภทอย่าง ข้าวขาวมีค่า GI (Glycemic Index) สูง อันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ให้มากขึ้นได้

งานวิจัยนี้ได้ทำ focus group กับชาวสิงคโปร์ที่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน 37 คน และผู้ป่วยเบาหวานอีกจำนวน 22 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 32-60 ปี เพื่อหาทัศนคติของคนเหล่านั้นที่มีต่ออาหารหลักที่เป็น functional food โดยถามเกี่ยวกับคุณภาพอาหารหลักที่พวกเขาต้องการ เช่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ราคา และลักษณะปรากฏ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารหลักที่เป็น functional food และความเชื่อมั่นในอาหารหลักเหล่านั้น

กลุ่มอาสาสมัครนั้นคุ้นเคยกับอาหารที่พัฒนาสูตรเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างดี และมักมีภาพขนมปังโฮลเกรนเสริมกรดไขมันโอเมก้า-3 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของอาหารประเภทนี้

ราคา

กลุ่มอาสาสมัครเชื่อว่าอาหารหลักที่เป็น functional food มีราคาแพงกว่าทั่วไป เพราะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พวกเค้าคิดว่าราคาไม่ควรจะแพงเกิน 10% จากทั่วไป เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกคน แต่สำหรับกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานกลับยอมรับราคาที่แพงขึ้นมาได้เพื่อแลกกับประโยชน์ต่อสุขภาพ

รสชาติ

กลุ่มอาสาสมัครเชื่อว่า อาหารหลักที่เป็น functional food น่าจะมีรสชาติด้อยลงกว่าทั่วไป สำหรับกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงให้รสชาติเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อออาหารและยินยอมจ่ายในราคาสูงขึ้นเพื่อให้ได้อาหารที่มีรสชาติอร่อย หากอาหารหลัก functional ไม่อร่อยก็ไม่อาจซื้อใจพวกเค้าได้

แต่สำหรับกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานกลับยอมที่จะเลี่ยงอาหารหลักทั่วไปแม้จะมีรสชาติดีกว่า แล้วหันมาเลือกกินอาหารหลักที่ดีต่อสุขภาพแทน แม้จะรู้ว่ามีรสชาติด้อยลงก็ตาม

Food safety

กลุ่มอาสาสมัครบางส่วนยังไม่ค่อยวางใจในอาหารหลักที่เป็น functional food ทั้งจากกระบวนการผลิตและ ingredient หรือสารเคมีสังเคราะห์ที่เติมลงไป แล้วยังตั้งคำถามถึงผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย บางคนก็สงสัยว่าทำไมอาหารที่สื่อสารการตลาดว่าดีต่อสุขภาพถึงมีราคาสูงกว่าปกติ ยกตัวอย่าง ขนมปังโฮลเกรน ที่เรามักเข้าใจว่ามีกระบวนการผลิตและมีการใช้ ingredient ที่น้อยกว่าขนมปังขาว แต่ทำไมถึงมีราคาแพงกว่า

อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาสาสมัครส่วนใหญ่ไม่เป็นกังวลเกี่ยวกับ food safety เนื่องจากมีความมั่นใจในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานมักจะอ่านฉลากโภชนาการและพิจารณารายชื่อ ingredient ก่อนซื้อ นอกจากนี้ ก็อาจขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือหมอในการเลือกซื้ออาหารหลักด้วย

งานวิจัยนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพดีมักพิจารณารสชาติและราคาของอาหารหลักที่เป็น functional food ก่อน ส่วนผู้ที่เป็นเบาหวานมักจะเป็นกังวลกับการกินอาหารที่ส่งผลเสียกับสุขภาพมากกว่า ซึ่งงานวิจัยนี้ก็พอจะบอกเทรนด์อาหารสำหรับการพัฒนาอาหารหลักให้กับแบรนด์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคในระยะยาวได้

Reference:

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/04/01/Novel-perceptions-People-with-diabetes-more-willing-to-compromise-taste-and-cost-for-healthier-staple-foods

ทีมงาน FoodBizs ที่คลุกคลีในอุตสาหกรรมอาหารมานานหลายปี และตอนนี้ก็ยังติดตามเคลื่อนไหวและรวบรวมข้อมูลข่าวสารในวงการนี้มาตลาด