Home Manufacturing Processing & Technology food safety culture บรรจุในมาตรฐาน เพราะเป็นรากฐานของอาหารปลอดภัย

food safety culture บรรจุในมาตรฐาน เพราะเป็นรากฐานของอาหารปลอดภัย

food safety culture กลายเป็นข้อกำหนดในหลายๆ มาตรฐานการผลิต เช่น BRC issue 8, FSSC 22000 หรือ IFS โดยการสร้างวัฒนธรรมต้องเริ่มจากบนลงล่าง เริ่มจากทีมผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงาน

สาเหตุหลักของการแพร่ระบาดการป่วยจากอาหาร หรือการเรียกคืนสินค้านั้น มักจะมาจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงานที่บางครั้งไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนด food safety หน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้จึงต้องออกระเบียบเพื่อเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมอาหารปลอดภัยหรือ food safety culture

Food Safety Culture สำคัญอันดับต้นๆ

เมื่อกรกฎาคมปี 2020 FDA ของสหรัฐอเมริกาได้ออกพิมพ์เขียว New Era of Smarter Food Safety ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 10 ปี โดยให้ความสำคัญกับ 4 แกนหลักด้วยกัน ได้แก่ traceability ที่อาศัยเทคโนโลยี, เครื่องมือและแนวทางในการป้องกันและจัดการการแพร่ระบาด, โมเดลธุรกิจใหม่และการค้าปลีกที่ทันสมัย, และสุดท้าย food safety culture

FDA ได้เน้นย้ำว่าการมี food safety culture ที่เข้มแข็งถือเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการ food safety ให้มีประสิทธิภาพ เราอาจจะมีนโยบายที่ดีเลิศ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าพนักงานของเราไม่ได้นำเอาไปใช้จริง ทั้งหมดก็ไร้ความหมาย

Food Safety Culture กลายเป็นข้อกำหนดในมาตรฐาน

BRC issue 8, FSSC 22000 หรือ IFS ก็เพิ่มเติมข้อกำหนดให้สถานประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุง food safety culture อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังให้อิสระกับสถานประกอบการในการกำหนดที่สิ่งที่ต้องทำหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมนั้นๆ

Food safety culture คือค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานร่วมกัน ที่จะส่งผลต่อไปถึงพฤติกรรมและความคิดที่มีต่อ food safety ซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าวัฒนธรรมนั้นไม่ได้สร้างกันได้ในวันเดียว แต่ต้องอาศัยระยะเวลา สถานประกอบการจะต้องสำรวจ ศึกษา พิจารณาจุดอ่อน และหาทางปรับปรุง food safety culture ให้เป็นระบบก่อน

ทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน Food Safety Culture

Food safety culture นั้นเป็นแนวทางจากบนลงล่าง เริ่มต้นจากทีมผู้บริหาร ที่ต้องให้คำจำกัดความและทำแนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้จริงและสม่ำเสมอ จากนั้นจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในทุกภาคส่วน เกิดความรับผิดชอบและการเฝ้าระวังในตัวพนักงานแต่ละคน แต่ก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อกับสิ่งเหล่านี้ด้วย

องค์ประกอบของ food safety culture อย่างน้อยจะต้องมีการสื่อสาร การฝึกอบรมหรือให้ความรู้เรื่อง food safety ของผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะจากพนักงานและการวัดผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร รวมถึง ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการทำงานสอดคล้องกับ food safety culture และต้องแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง มีการสื่อสารหรือส่งสัญญาณออกไปให้ชัดเจน พนักงานก็ต้องมีส่วนร่วมในการทบทวนการปฏิบัติงานและให้ความเห็นต่อผู้บริหารด้วย

reference:

https://www.foodprocessing.com/articles/2021/the-increasing-focus-on-food-safety-culture/

FoodBizs Team
ทีมงาน FoodBizs ที่คลุกคลีในอุตสาหกรรมอาหารมานานหลายปี และตอนนี้ก็ยังติดตามเคลื่อนไหวและรวบรวมข้อมูลข่าวสารในวงการนี้มาตลาด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

food safety culture บรรจุในมาตรฐาน เพราะเป็นรากฐานของอาหารปลอดภัย

สาเหตุหลักของการแพร่ระบาดการป่วยจากอาหาร หรือการเรียกคืนสินค้านั้น มักจะมาจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงานที่บางครั้งไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนด food safety หน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้จึงต้องออกระเบียบเพื่อเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมอาหารปลอดภัยหรือ food safety culture Food Safety Culture สำคัญอันดับต้นๆ เมื่อกรกฎาคมปี 2020 FDA...

AEC Trade Center ห่วงความปลอดภัย จึงเลื่อนกิจกรรม Food Destination Center

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร กล่าวว่า AWC ได้พัฒนา AEC Trade Center – PANTIP Wholesale...

คิรินปรับปรุงขวด PET น้ำหนักเบาที่มักมีก๊าซซึมผ่านได้ง่ายให้ดีกว่าเดิม

ก็อย่างที่รู้กันดีว่าขวด PET นั้นนิยมเอามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ก็เพราะมันทั้งใสแล้วก็คงทน แต่ปัจจุบันผู้บริโภคก็เริ่มตั้งคำถามถึงตัวมันที่ส่งผลกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตจึงต้องปรับขวด PET ให้เบาและบางขึ้น เพื่อให้ภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขวด PET บาง บางทีก็มีข้อเสีย อย่างไรก็ตาม ขวด PET...

ตลาดผงโกโก้ยังรอการฟื้นตัว หลังความต้องการหายไปพร้อม COVID

จากรายงานของสมาคมผู้ผลิตขนมหวานแห่งชาติพบว่า ไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 ปริมาณการบดเมล็ดโกโก้ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2019 ประมาณ 7% แต่ตัวเลขนี้อาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของตลาดโกโก้เสียทีเดียว และอาจจะดูสูงเกินจริงไปสักหน่อยหากประเมินจากความต้องการที่ยังคงชะลอตัว และเมื่อหันไปดูส่วนอื่นของโลกแล้ว ปริมาณการบดโกโก้ก็ยังน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไตรมาส 4 ของปี 2019 การบดผงโกโก้นั้นเรียกได้ว่าต่ำมาก ขณะที่ปี 2020 ได้มีการคิดคำนวณผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มเข้ามาด้วย...

Recent Comments