Home Business Research แค่ดื่มโกโก้ก็อาจฉลาดขึ้น เพราะผลของฟลาโวนอยด์

แค่ดื่มโกโก้ก็อาจฉลาดขึ้น เพราะผลของฟลาโวนอยด์

งานวิจัยพบว่า กลุ่มที่ได้ดื่มโกโก้ ซึ่งเป็นแหล่งหนึ่งของฟลาโวนอยด์นั้นจะทำให้มีผลการทดสอบความสามารถทางสติปัญญาสูงกว่ากลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มอื่นที่ไม่มีฟลาโวนอยด์ นอกจากนั้น ยังมีปริมาณออกซิเจนในเส้นเลือดสมองสูงกว่าและใช้เวลาในการเพิ่มปริมาณน้อยกว่า

0
2
Photo by Lia Luy from Pixabay

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมร่วมกับมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ช่วยกันทำงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของการได้รับฟลาโวนอยด์ต่อความสามารถทางสติปัญญา ด้วยการให้กลุ่มผู้ทดสอบดื่มโกโก้ ซึ่งเป็นแหล่งหนึ่งของฟลาโวนอยด์ แล้วทดสอบความสามารถทางสติปัญญา รวมทั้งวัดระดับออกซิเจนในหลอดเลือดสมอง

อันที่จริง นอกจากโกโก้ที่ใช้เป็นตัวแทนที่ให้ฟลาโวนอยด์ในงานวิจัยนี้แล้ว ฟลาโวนอยด์ยังสามารถพบได้ในผักผลไม้มากมาย เช่น องุ่น แอปเปิ้ล ชา เบอรี่ และอาหารอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่พวกเราก็เข้าใจกันดีว่ามันมีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของเรา แต่ประโยชน์ของมันต่อความสามารถทางสติปัญญายังไม่ค่อยชัดเจนนัก หากเรารู้แน่ชัดแล้ว ก็จะช่วยกำหนดแนวทางการเลือกกินอาหารของเราให้ดียิ่งขึ้นได้

ฟลาโวนอยด์ช่วยสมองแก้โจทย์ยากๆ ได้

นักวิจัยพบว่า การได้รับฟลาโวนอยด์จะทำให้สมองสามารถทำงานที่ต้องใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการดื่มเครื่องดื่มอื่นที่ไม่มีฟลาโวนอยด์

จากผลการทดสอบความสามารถทางสติปัญญา พบว่ากลุ่มที่ดื่มโกโก้ซึ่งเป็นแหล่งของฟลาโวนอยด์เทียบกับกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มปกติที่ไม่ได้มีฟลาโวนอยด์นั้น กลุ่มแรกดูจะมีความถูกต้องและความเร็วเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยในการทำบททดสอบที่มีความสลับซับซ้อน กลุ่มที่ได้รับฟลาโวนอยด์สามารถทำได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยถึง 11%

ระดับออกซิเจนในเส้นเลือดสมองสูงขึ้น

ส่วนผลการวัดระดับออกซิเจนในเส้นเลือดสมอง นักวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีฟลาโวนอยด์สูงสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้เร็วและในปริมาณที่มากกว่า เพื่อใช้จัดการกับปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น

งานวิจัยเผยว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีฟลาโวนอยด์จะมีระดับออกซิเจนในเลือดสูงเพื่อตอบสนองกับภาวะความดันคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง ทั้งยังมีปริมาณที่มากกว่ากลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีฟลาโวนอยด์ถึง 3 เท่า และระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดก็ใช้เวลาน้อยกว่าถึง 1 นาที

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การดื่มโกโก้หรือเครื่องดื่มอื่นที่เป็นแหล่งของฟลาโวนอยด์นั้นสามารถช่วยให้เราทำงานที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเพิ่มระดับออกซิเจนในหลอดเลือดได้ดีขึ้น

เวลาเราเจอปัญหาที่ค่อนข้างท้าทาย สมองเราจำเป็นต้องใช้ปริมาณออกซิเจนในเลือดสูงขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหานั้น ฟลาโวนอยด์เป็นสารอาหารอีกชนิดที่อยากจะแนะนำไว้เป็นตัวช่วยในช่วงเวลาที่ต้องทำงานที่ใช้ความคิดสูง

Reference:

https://www.confectionerynews.com/Article/2020/11/26/Drinking-cocoa-can-make-you-smarter-say-scientists