ABOUT US

FoodBizs เกิดจากกลุ่มคนเล็กๆ ที่คลุกคลีกับวงการอุตสาหกรรมอาหารมานาน นานจนรู้ว่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของบ้านเรามีศักยภาพไม่แพ้ใคร แต่เสียดายที่ยังไม่ค่อยมีศูนย์รวมที่ให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาหาข้อมูลหรืออัพเดทข่าวสารกันสักเท่าไร และบางทีก็ยุ่งเกินกว่าจะค้นหาหรือรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ทีมงาน Foodbizs จึงอยากใช้ platform ตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่เล็กๆ ที่คนในวงการจะแวะเวียนเข้ามาและมีโอกาสสื่อสารถึงกัน โดยมีเราเป็นตัวกลาง

แม้ FoodBizs จะเป็นทีมงานตัวเล็กๆ แต่เราก็มีความฝันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นกำลังเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราให้ไปได้ไกลมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ และหวังว่าพื้นที่ตรงนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีไอเดียที่ท่านจะเก็บเอาไปใช้ได้บ้าง